Strona główna

Gotowe podłoże dla roślin owadożernych

... muchołówki, dzbanecznika, rosiczki, kapturnicy, itp.


Każdy rodzaj roślin owadożernych ma swoje ulubione podłoże, z grubsza odpowiadające warunkom, w jakich rośnie w naturze. Powinno być ono przede wszystkim dobrze przepuszczalne i napowietrzone, lekkie i nie zbite. Uniwersalnym podłożem dla dużej części roślin owadożernych jest kwaśny torf zmieszany z gruboziarnistym piaskiem (drobnym żwirkiem) lub perlitem, w proporcji 1:1 lub 2:1. Rośliny rosnące jako epifity (np. niektóre dzbaneczniki czy pływacze) mają często mniejsze wymagania co do składu podłoża i tu często za podstawę służy mech torfowiec. Jednak ilu hodowców, tyle rozwiązań. Każdy ma swoją preferowaną mieszankę, w której sadzi rośliny z danego rodzaju. Poniżej znajduje się zestawienie najpopularniejszych mieszanek podłoży dla owadożerów, niemniej należy je traktować bardziej jako wskazówki niż ścisłe przykazania.

Uwaga: częstym błędem u osób początkujących jest wybór niewłaściwego torfu lub zastępowanie go gotowym podłożem. Torf ma być przede wszystkim kwaśny (nie odkwaszony), czyli mieć wskaźnik pH na poziomie 3,2-4,5. Co równie ważne, torf ma być czysty, czyli bez nawozów mineralnych i dodatków. Torf to torf, czyli nie "ziemia torfowa", "podłoże dla roślin kwasolubnych" ani "podłoże dla iglaków". Dla sprzedawców często to jedno i to samo, ale tak nie jest.

Więcej informacji na temat składników znajduje się TUTAJ.

Podłoże dla brokinii (Brocchinia):
 • kwaśny torf + gruboziarnisty piasek lub perlit (1:1 lub 1:2)
 • mech torfowiec + perlit (1:1)
 • mech torfowiec

Podłoże dla cefalotusa (Cephalotus):
 • kwaśny torf + gruboziarnisty piasek lub perlit (1:1, 1:2 lub 2:3), wierzch podłoża można wyłożyć żywym mchem torfowcem

Podłoże dla darlingtonii (Darlingtonia):
 • kwaśny torf + gruboziarnisty piasek (2:1)
 • mech torfowiec + perlit (1:1)
 • mech torfowiec
 • mieszanka mineralna: perlit + lawa/pumeks + kwaśny torf (2:1:1)
 • wierzch podłoża warto wyłożyć warstwą białego perlitu

Podłoże dla muchołówki (Dionaea):
 • kwaśny torf + gruboziarnisty piasek (2:1, 1:1)

Podłoże dla rosiczki (Drosera):
 • rosiczki tropikalne i zimolubne - kwaśny torf + gruboziarnisty piasek (1:1, 2:1 lub 3:1)
 • rosiczki z Queensland - mech torfowiec + kwaśny torf + gruboziarnisty piasek (1:1:1), mech torfowiec + perlit (1:1) lub sam mech torfowiec
 • rosiczki pigmejskie - kwaśny torf + gruboziarnisty piasek (1:2 lub 1:3)
 • rosiczki bulwiaste - kwaśny torf + gruboziarnisty piasek (1:1, 1:2)

Podłoże dla heliamfory (Heliamphora):
 • mech torfowiec
 • mech torfowiec + perlit + (opcjonalnie) lawa/pumeks (1:1, 1:1:1)
 • kwaśny torf + perlit lub gruboziarnisty piasek (1:1, 1:2)

Podłoże dla dzbanecznika (Nepenthes):
 • kwaśny torf + gąbka + styropian + keramzyt (2:1:1:1)
 • kwaśny torf + perlit/keramzyt/włókno kokosowe (1:1)
 • kwaśny torf + podłoże dla storczyków + kora (1:1:1)
 • mech torfowiec + perlit (1:1) - dla młodych i ukorzeniających się roślin

Podłoże dla tłustosza (Pinguicula, dotyczy głównie tłustoszy meksykańskich):
 1. 1. tłustosze klimatu umiarkowanego
  • torf + gruboziarnisty piasek (1:1)
  • torf + perlit + piasek (2:1:1)
 2. 2. tłustosze klimatu tropikalnego (meksykańskie)
  • kwaśny torf + gruboziarnisty piasek, perlit lub wermikulit (1:1, 1:2)
  • mieszanka mineralna: perlit + wermikulit + piasek + torf + (opcjonalnie) lawa/pumeks (1:1:1:1, 1:1:1:1:1)
  • mieszanka mineralna: perlit + wermikulit + lawa + pumeks + piasek + keramzyt (2:2:2:1:1:1) z niewielką ilością torfu (1-2 części) lub w ogóle bez torfu

Podłoże dla kapturnicy (Sarracenia):
 • kwaśny torf + gruboziarnisty piasek (1:1, 2:1)
 • kwaśny torf + perlit (2:1, 3:1)
 • kwaśny torf + gruboziarnisty piasek + perlit (3:1:1, 4:2:1)

Podłoże dla pływacza (Utricularia):
 1. 1. pływacze lądowe
  • kwaśny torf + gruboziarnisty piasek + perlit (3:2:1)
  • kwaśny torf + gruboziarnisty piasek (1:1 lub 2:1)
 2. 2. pływacze epifityczne
  • mech torfowiec
  • mech torfowiec + perlit/podłoże dla storczyków (1:1)
 3. 3. pływacze wodne
  • czysta woda o odczynie kwaśnym

 
     MAPA STRONY      PRAWA AUTORSKIE     

Copyright © Centrum Botaniki Alternatywnej (roslinyowadozerne.eu). Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Kopiowanie, publikacja lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. Copying, publishing or distributing without permission is prohibited.
Wordpress Theme Design by Patricia MullerTheme Ported to CPG by Billy G Bullock