Strona główna

Rośliny owadożerne Polski


W Polsce występuje 11 gatunków roślin owadożernych, zaliczanych do 4 rodzajów: Drosera, Utricularia, Pinguicula i Aldrovanda.

Rosiczki (Drosera)

Występują głównie na torfowiskach wysokich i czasami niskich.
 • Drosera rotundifolia {L.} - rosiczka okrągłolistna; gatunek dość częsty, ale narażony na wyginięcie. Rośnie na dużej liczbie stanowisk w wielu regionach kraju, których ilość szybko jednak spada.
 • Drosera anglica {Huds.} - rosiczka długolistna; gatunek nieczęsty, szczególnie zagrożony wymarciem. Rośnie na małej liczba stanowisk (do stu), których ilość szybko spada.
 • Drosera intermedia {Hayne} - rosiczka pośrednia; gatunek rzadki, szczególnie zagrożony wymarciem. Rośnie na małej liczbie stanowisk (do stu), których ilość szybko spada.
 • Drosera × obovata {Mert. & Koch} - krzyżówka D. anglica × D. rotundifolia.

Pływacze (Utricularia)

Występują w młakach i na torfowiskach, w stojących wodach oczek wodnych, bagien, itp.
 • Utricularia vulgaris {L.} - pływacz zwyczajny; gatunek częsty. Rośnie na dużej liczbie stanowisk w wielu regionach kraju.
 • Utricularia minor {L.} - pływacz drobny (pływacz mniejszy), gatunek nieczęsty, narażony na wyginięcie. Rośnie na dużej liczbie stanowisk, ale głównie zgrupowanych w jednym regionie. Obserwuje się spadek ilości stanowisk (lub wyraźny ubytek liczebności osobników na stanowiskach).
 • Utricularia intermedia {Hayne} - pływacz średni (pływacz pośredni), gatunek rzadki, narażony na wyginięcie. Rośnie na dużej liczbie stanowisk, ale głównie zgrupowanych w jednym regionie. Obserwuje się spadek ilości stanowisk (lub wyraźny ubytek liczebności osobników na stanowiskach).
 • Utricularia australis {R.Br.} - pływacz zachodni (pływacz zaniedbany); gatunek rzadki, narażony na wyginięcie. Rośnie na dużej liczbie stanowisk, ale głównie zgrupowanych w jednym regionie.
 • Utricularia ochroleuca {Hartm.} - pływacz krótkoostrogowy (pływacz żółtobiały), gatunek bardzo rzadki, szczególnie zagrożony wymarciem. Rośnie na małej liczba stanowisk (do stu), których ilość szybko spada.
 • Utricularia bremii {Heer} - pływacz Brema, kiedyś wymieniany jako występujący w Polsce, ale od lat go nie zaobserwowano. Powinien się znaleźć na północy i zachodzie kraju; często nieodróżniany od pływacza drobnego (Utricularia minor).

Tłustosze (Pinguicula)

Występują na wilgotnych skałach i źródliskach, na torfowiskach niskich i wilgotnych łąkach.
 • Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris {L.} - tłustosz pospolity; gatunek nieczęsty, narażony na wyginięcie. Rośnie na dużej liczbie stanowisk, ale głównie zgrupowanych w jednym regionie, których ilość szybko spada.
 • Pinguicula vulgaris ssp. bicolor {Nordst. ex Fries} - tłustosz pospolity dwubarwny; gatunek bardzo rzadki, narażony na wyginięcie.
 • Pinguicula alpina {L.} - tłustosz alpejski, występuje w Tatrach i Karpatach Wschodnich; rośnie na bardzo małej liczbie stanowisk (do kilkunastu).

Aldrowanda (Aldrovanda)

Występuje bardzo rzadko w stojących wodach eutotroficznych lub mezotroficznych, głównie na południu Polski
 • Aldrovanda vesiculosa {L.} - aldrowanda pęcherzykowata; gatunek rzadki, szczególnie zagrożony wymarciem. Rośnie na bardzo małej liczbie stanowisk (do kilkunastu), których ilość szybko spada. Najbardziej chroniony gatunek, bez wyłączeń, wymagający ochrony czynnej.


Źródło: Atlas roślin naczyniowych Polski
 
     MAPA STRONY      PRAWA AUTORSKIE     

Copyright © Centrum Botaniki Alternatywnej (roslinyowadozerne.eu). Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Kopiowanie, publikacja lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. Copying, publishing or distributing without permission is prohibited.
Wordpress Theme Design by Patricia MullerTheme Ported to CPG by Billy G Bullock