Strona główna

Kalkulator zużycia energii elektrycznejWSTĘP

Rośliny owadożerne, jak wiemy, są bardzo wymagające jeśli chodzi o ilość światła. W okresie wzrostu większość wymaga 10-12 godzin dziennie dobrego oświetlenia. Jednak nie wszyscy mamy do dyspozycji okno skierowane na południe, a często rośliny trzymamy w paludariach z dala od okien. Problem pojawia się zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy dni są bardzo krótkie i często pochmurne, a posiadane przez nas rośliny nie przechodzą zimowego spoczynku (np. rosiczki subtropikalne). W związku z tym wcześniej czy później, wraz z rozwojem kolekcji większość z nas (jeśli nie wszyscy) stają przed zadaniem zamontowania sztucznego oświetlenia. Może ono służyć jako jedyne źródło światła lub uzupełnienie niedoborów światła naturalnego. Jest też niezwykle pomocne przy wysiewie nasion.

I tu powstaje pytanie: ile te świetlówki, pracujące po 10 godzin na dobę "zjedzą" prądu i czy nie puszczą nas z torbami? Przed takim problemem stają zwłaszcza młodzi hodowcy, którzy z racji wieku nie płacą sami rachunków, a ich rodzice uparcie twierdzą, że włączona przez pół dnia świetlówka to prądożerny potwór :-) Spokojnie, przy niewielkich uprawach nie jest tak źle.

CENA ENERGII

Pierwszą rzeczą jaka będzie nam potrzebna to cena za 1 kilowatogodzinę (kWh) energii. Te dane odczytamy z rachunku za prąd. Pamiętajmy, że cena może być rozbita na kilka pozycji: cenę samej energii, opłatę przesyłową, a także stawkę jakościową. Interesują nas wszystkie pozycje, które są wyliczone na podstawie ilości zużytych kilowatogodzin. Inne elementy pomijamy w obliczeniach, ponieważ są stałe i płacimy je bez wzlęgu na ilość zużytej energii.

Rachunek

Jak widać na powyższym przykładzie, zużycie wyniosło 635 kWh, a na cenę energii złożyły się:
  • energia czynna - 0,2547 zł
  • składnik zmienny stawki sieciowej - 0,1660 zł
  • stawka jakościowa - 0,0108 zł
Sumując wszystkie te składniki otrzymujemy cenę netto 0,4315 zł. Dodajemy jeszcze podatek VAT 23% i mamy ostateczną cenę brutto 0,53 zł, czyli 53 grosze za 1 kilowatogodzinę. Ten sam wynik otrzymamy sumując odpowiednie wartości brutto i dzieląc przez liczbę kilowatogodzin.

Jeśli nie mamy pod ręką rachunku, nic straconego. Ceny energii w całym kraju są dość podobne i wahają się w przedziale 50-60 groszy. Zależy to od producenta energii, dostawcy energii (operatora), a także rejonu kraju. Przeciętnie można przyjąć, że jest to 55 groszy.

Musimy zwrócić jeszcze uwagę, czy mamy taryfę jednostrefową (G11) czy dwustrefową (G12):
  • w taryfie jednostrefowej cena energii jest niezmienna przez całą dobę i obliczenia zużycia są proste
  • w taryfie dwustrefowej obowiązuje inna cena za godziny dzienne 6.00-22.00 (stawka około 20% wyższa), a inna za godziny nocne 22.00-6.00 (stawka około 40% niższa). Zazwyczaj w ciągu dnia tańsze są także dwie z popołudniowych godzin, to zależy od operatora. Osoby z taryfą G12 mogą dla uproszczenia przyjąć do obliczeń stawkę dzienną lub policzyć dokładnie, ile godzin doświetlają rośliny po 22.00 i w ciągu dwóch "tanich" godzin dziennych, a ile w pozostałych.

LICZYMY!

Tu z pomocą przychodzi nam zaawansowana matematyka ;-) Zużycie dzienne obliczamy mnożąc łączną moc świetlówek przez czas ich pracy i dzieląc wynik przez 1000:

moc świetlówek × ilość godzin : 1000

czyli np. zestaw 2 świetlówek po 18 W, świecąc 10 godzin w ciągu dnia zużyje 36 × 10 : 1000 = 0,36 kWh.

Zatem w ciągu miesiąca taki zestaw zużyje: 0,36 kWh × 30 dni = 10,8 kWh.

A koszt? Mnożymy zużycie przez "naszą" cenę energii (tu wstawiłem średnią): 10,8 kWh × 0,55 zł = 5,94 zł.

Łącząc wszystkie działania w jeden wzór możemy następująco obliczyć koszt miesięczny:

moc świetlówek  ×  ilość godzin dziennie   ×  30 dni   :  1000  ×  cena za 1 kWh
Pomocny może okazać się także poniższy kalkulator:

Łączna moc świetlówek = W
Czas pracy dziennie = h
Cena za 1 kWh =
Koszt dzienny =
Koszt miesięczny =


Jak więc widać, przy małej uprawie czy jednej lampce do doświetlania nasion, miesięczny koszt nie jest taki wielki. Natomiast efekty doświetlania na pewno będą bardzo widoczne.

Otrzymane wyniki pełnią jedynie rolę informacyjną.
 
     MAPA STRONY      PRAWA AUTORSKIE     

Copyright © Centrum Botaniki Alternatywnej (roslinyowadozerne.eu). Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Kopiowanie, publikacja lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. Copying, publishing or distributing without permission is prohibited.
Wordpress Theme Design by Patricia MullerTheme Ported to CPG by Billy G Bullock