Strona główna

PRAWA AUTORSKIE


Data ostatniej aktualizacji: 31 stycznia 2012

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, itp.) przedstawione na stronach Centrum Botaniki Alternatywnej w obrębie domeny roslinyowadozerne.eu są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

WYKORZYSTYWANIE MATERIAŁÓW

1. Autor wyraża zgodę na ograniczone wykorzystanie materiałów zawartych na stronie roslinyowadozerne.eu w następujących przypadkach:
 • cele szkolne, naukowe i dydaktyczne (opracowania, referaty, prezentacje)
 • prywatne, niekomercyjne strony internetowe
 • inne cele przewidziane „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”

2. W powyższych przypadkach:
 • Dozwolone jest wykorzystanie fragmentów tekstów na prawach cytatu (Art. 29 ust. 1 i Art. 34 ustawy o prawie autorskim), tzn. w niezmienionej formie, z wyraźnym oznaczeniem części cytowanej, z podaniem źródła i zachowaniem proporcji między częścią własną, a cytowaną. Cytat nie może stanowić znaczącej części nowego utworu, może być jedynie uzupełnieniem treści, pomagać zrozumieć wywód lub być argumentem w dyskusji czy analizie.
 • Dozwolone jest wykorzystanie informacji i faktów, takich jak cechy i rozmiary roślin, miejsce występowania, nazwiska botaników, daty, itp., a także informacji na temat ogólnych warunków uprawy roślin, takich jak wilgotność czy temperatura i opisanie ich własnymi słowami.
  Na mocy Art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia, czyli użyte w artykułach sformułowania służące do opisu i interpretacji przez autora danych jak i ogólny układ tekstu, wyrażający się w doborze i kolejności podawanych faktów. [1] Same informacje nie podlegają ochronie.
 • Dozwolone jest wykorzystanie maksymalnie 5 zdjęć w jednym utworze (opracowanie, referat, prezentacja) lub w całym serwisie internetowym.
  Zdjęcia nie mogą być poddawane znaczącym modyfikacjom, takim jak kadrowanie, wymazywanie tła, umieszczanie fragmentów zdjęcia w innych kompozycjach, umieszczanie na zdjęciach obcych elementów graficznych, itp. Dozwolona jest zmiana rozmiaru zdjęcia. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt.
  Znak „roslinyowadozerne.eu” nie może być w żaden sposób usunięty lub zamazany. Jeśli na zdjęciu nie ma tego znaku lub po modyfikacji znak jest nieczytelny, należy pod zdjęciem umieścić podpis „Zdjęcie ze strony roslinyowadozerne.eu”. Nie dotyczy to rycin i zdjęć, do których prawa autorskie już wygasły lub które są zamieszczone na prawach cytatu albo innych licencji.

  W przypadku wykorzystania zdjęć do swoich prac będzie mi miło, jeśli poinformują mnie Państwo o tym fakcie i napiszą, które zdjęcia i do jakiego projektu zostały wykorzystane.

3. Autor nie wyraża zgody na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie roslinyowadozerne.eu w jakimkolwiek celu komercyjnym bez wcześniejszego porozumienia. Dotyczy to takich działań jak: aukcje osób prywatnych i przedsiębiorców, sklepy internetowe lub stacjonarne, oferty handlowe lub reklamowe, strony internetowe lub inna (również pozainternetowa) działalność prowadzona przez podmioty gospodarcze lub osoby prywatne służąca bezpośrednio celom komercyjnym, zarobkowym, itp. Prawo cytatu nie znajduje tu zastosowania.

Podstawa prawna:
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631)
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503).
Na mocy Art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dozwolone jest wykorzystanie jedynie samych informacji i faktów, które nie podlegają ochronie z mocy rzeczonej ustawy, takich jak cechy i rozmiary roślin, miejsce występowania, nazwiska botaników, daty, itp., a także informacji na temat ogólnych warunków uprawy roślin, takich jak wilgotność czy temperatura i opisanie ich własnymi słowami. Sposób wyrażenia i przedstawienia danych, czyli użyte w artykułach sformułowania służące do opisu i interpretacji przez autora danych jak i ogólny układ tekstu, wyrażający się w doborze i kolejności podawanych faktów [1] oraz zdjęcia podlegają ochronie!

4. W przypadku chęci wykorzystania materiałów ze strony roslinyowadozerne.eu na zasadach lub do celów innych niż wymienione w pkt. 1-3, proszę o kontakt.


Źródła:
 
     MAPA STRONY      PRAWA AUTORSKIE     

Copyright © Centrum Botaniki Alternatywnej (roslinyowadozerne.eu). Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Kopiowanie, publikacja lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. Copying, publishing or distributing without permission is prohibited.
Wordpress Theme Design by Patricia MullerTheme Ported to CPG by Billy G Bullock